קידומת אלג'ריה | אזור חיוג באלג'ריה (אפריקה)

אז איך מתקשרים לאלג'ריה? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +213