קידומת קונגו | אזור חיוג בקונגו (אפריקה)

אז איך מתקשרים לקונגו? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +242