קידומת מצרים | אזור חיוג במצרים (אפריקה)

אז איך מתקשרים למצרים? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +20