קידומת אריתריאה | אזור חיוג באריתריאה (אפריקה)

אז איך מתקשרים לאריתריאה? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +291