קידומת חוף השנהב | אזור חיוג בחוף השנהב (אפריקה)

אז איך מתקשרים לחוף השנהב? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +225