קידומת איראן | אזור חיוג באיראן (אסיה)

אז איך מתקשרים לאיראן? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +98