קידומת טיוואן | אזור חיוג בטיוואן (אסיה)

אז איך מתקשרים לטיוואן? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +886