קידומת בון | אזור חיוג בבון (גרמניה)

אזור חיוג בון

אז איך מתקשרים לבון? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה גרמניה 49+ ולאחר מכן 228+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג בבון מחייגים 49228+