קידומת איטינג | אזור חיוג באיטינג (גרמניה)

אזור חיוג איטינג

אז איך מתקשרים לאיטינג? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה גרמניה 49+ ולאחר מכן 201+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג באיטינג מחייגים 49201+