קידומת טרמולי | אזור חיוג בטרמולי (איטליה)

אזור חיוג טרמולי

אז איך מתקשרים לטרמולי? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה איטליה 39+ ולאחר מכן 875+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג בטרמולי מחייגים 39875+