קידומת אלאבה | אזור חיוג באלאבה (ספרד)

אזור חיוג אלאבה

אז איך מתקשרים לאלאבה? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה ספרד 34+ ולאחר מכן 945+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג באלאבה מחייגים 34945+