קידומת קאדיז | אזור חיוג בקאדיז (ספרד)

אזור חיוג קאדיז

אז איך מתקשרים לקאדיז? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה ספרד 34+ ולאחר מכן 956+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג בקאדיז מחייגים 34956+