קידומת חאאן | אזור חיוג בחאאן (ספרד)

אזור חיוג חאאן

אז איך מתקשרים לחאאן? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה ספרד 34+ ולאחר מכן 953+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג בחאאן מחייגים 34953+