קידומת שוויץ | אזור חיוג בשוויץ (אירופה)

אז איך מתקשרים לשוויץ? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +41