קידומת דנייפרופטרובסק | אזור חיוג בדנייפרופטרובסק (אוקראינה)

אזור חיוג דנייפרופטרובסק

אז איך מתקשרים לדנייפרופטרובסק? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה אוקראינה 380+ ולאחר מכן 562+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג בדנייפרופטרובסק מחייגים 380562+

ערים נוספות הנמצאות באוקראינה