קידומת נוגאלס | אזור חיוג בנוגאלס (מקסיקו)

אזור חיוג נוגאלס

אז איך מתקשרים לנוגאלס? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה מקסיקו 52+ ולאחר מכן 631+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג בנוגאלס מחייגים 52631+