קידומת אבלין | אזור חיוג באבלין (ארה"ב)

אזור חיוג אבלין

אז איך מתקשרים לאבלין? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה ארה"ב 1+ ולאחר מכן 325+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג באבלין מחייגים 1325+

ערים נוספות הנמצאות בארה"ב