קידומת אשוויל | אזור חיוג באשוויל (ארה"ב)

אזור חיוג אשוויל

אז איך מתקשרים לאשוויל? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה ארה"ב 1+ ולאחר מכן 828+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג באשוויל מחייגים 1828+

ערים נוספות הנמצאות בארה"ב