קידומת קמדן | אזור חיוג בקמדן (ארה"ב)

אזור חיוג קמדן

אז איך מתקשרים לקמדן? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה ארה"ב 1+ ולאחר מכן 856+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג בקמדן מחייגים 1856+

ערים נוספות הנמצאות בארה"ב