קידומת אירווין | אזור חיוג באירווין (ארה"ב)

אזור חיוג אירווין

אז איך מתקשרים לאירווין? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה ארה"ב 1+ ולאחר מכן 949+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג באירווין מחייגים 1949+

ערים נוספות הנמצאות בארה"ב