קידומת נאשוויל | אזור חיוג בנאשוויל (ארה"ב)

אזור חיוג נאשוויל

אז איך מתקשרים לנאשוויל? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה ארה"ב 1+ ולאחר מכן 615+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג בנאשוויל מחייגים 1615+

ערים נוספות הנמצאות בארה"ב