קידומת ווקיגן | אזור חיוג בווקיגן (ארה"ב)

אזור חיוג ווקיגן

אז איך מתקשרים לווקיגן? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה ארה"ב 1+ ולאחר מכן 847/224+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג בווקיגן מחייגים 1847/224+

ערים נוספות הנמצאות בארה"ב