קידומת נאוקן | אזור חיוג בנאוקן (ארגנטינה)

אזור חיוג נאוקן

אז איך מתקשרים לנאוקן? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה ארגנטינה 54+ ולאחר מכן 299+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג בנאוקן מחייגים 54299+