קידומת קמפינאס | אזור חיוג בקמפינאס (ברזיל)

אזור חיוג קמפינאס

אז איך מתקשרים לקמפינאס? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה ברזיל 55+ ולאחר מכן 19+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג בקמפינאס מחייגים 5519+