מה השעה באנטארקטיקה | שעון עולמי אנטארקטיקה (אנטארקטיקה)

אז מה השעה באנטארקטיקה? ביחרו את העיר באנטארקטיקה בתפריט שמשמאל כדי לדעת מה השעון העולמי בה.

ערים הנמצאות באנטארקטיקה