מה השעה בנאוק | שעון עולמי נאוק (גרינלנד)

שעון עולמי נאוק

אז מה השעה בנאוק? שעון עולמי קובע שהפרש השעות בעיר מישראל הינו -5. משמע שהשעה בנאוק הינה 20:21

ערים נוספות הנמצאות בגרינלנד