קידומת בנין | אזור חיוג בבנין (אפריקה)

אז איך מתקשרים לבנין? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +229