קידומת ברזיל | אזור חיוג בברזיל (דרום אמריקה)

אז איך מתקשרים לברזיל? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +55