קידומת הולנד | אזור חיוג בהולנד (אירופה)

אז איך מתקשרים להולנד? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +31

ערים הנמצאות בהולנד