קידומת בואנוס איירס | אזור חיוג בבואנוס איירס (ארגנטינה)

אזור חיוג בואנוס איירס

אז איך מתקשרים לבואנוס איירס? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה ארגנטינה 54+ ולאחר מכן 11+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג בבואנוס איירס מחייגים 5411+