קידומת ישראל | אזור חיוג בישראל (אסיה)

אז איך מתקשרים לישראל? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +972

ערים הנמצאות בישראל