קידומת ספרד | אזור חיוג בספרד (אירופה)

אז איך מתקשרים לספרד? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +34