קידומת צרפת | אזור חיוג בצרפת (אירופה)

אז איך מתקשרים לצרפת? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +33

ערים הנמצאות בצרפת