קידומת קנדה | אזור חיוג בקנדה (צפון אמריקה)

אז איך מתקשרים לקנדה? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +1

ערים הנמצאות בקנדה