קידומת גבון | אזור חיוג בגבון (אפריקה)

אז איך מתקשרים לגבון? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +241