קידומת לוב | אזור חיוג בלוב (אפריקה)

אז איך מתקשרים ללוב? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +218