קידומת סודן | אזור חיוג בסודן (אפריקה)

אז איך מתקשרים לסודן? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +249