קידומת עיראק | אזור חיוג בעיראק (אסיה)

אז איך מתקשרים לעיראק? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +964