קידומת לאוס | אזור חיוג בלאוס (אסיה)

אז איך מתקשרים ללאוס? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +856