קידומת אסקולי | אזור חיוג באסקולי (איטליה)

אזור חיוג אסקולי

אז איך מתקשרים לאסקולי? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה איטליה 39+ ולאחר מכן 736+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג באסקולי מחייגים 39736+