קידומת פסארו | אזור חיוג בפסארו (איטליה)

אזור חיוג פסארו

אז איך מתקשרים לפסארו? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה איטליה 39+ ולאחר מכן 721+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג בפסארו מחייגים 39721+