קידומת ליכטנשטיין | אזור חיוג בליכטנשטיין (אירופה)

אז איך מתקשרים לליכטנשטיין? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +41