קידומת רוסיה | אזור חיוג ברוסיה (אירופה)

אז איך מתקשרים לרוסיה? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +7

ערים הנמצאות ברוסיה