קידומת סלינס | אזור חיוג בסלינס (ארה"ב)

אזור חיוג סלינס

אז איך מתקשרים לסלינס? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים את קידומת המדינה ארה"ב 1+ ולאחר מכן 831+. ולבסוף ביחד על מנת לחייג לאזור החיוג בסלינס מחייגים 1831+

ערים נוספות הנמצאות בארה"ב