קידומת קולומביה | אזור חיוג בקולומביה (דרום אמריקה)

אז איך מתקשרים לקולומביה? פשוט מחייגים את ספרות החיוג של ספק השיחה שלכם ולאחר מכן מוסיפים +57