מה השעה בוויניפג | שעון עולמי וויניפג (קנדה)

שעון עולמי וויניפג

אז מה השעה בוויניפג? שעון עולמי קובע שהפרש השעות בעיר מישראל הינו -8. משמע שהשעה בוויניפג הינה 20:03

ערים נוספות הנמצאות בקנדה