מה השעה בקובה | שעון עולמי קובה (צפון אמריקה)

אז מה השעה בקובה? ביחרו את העיר בקובה בתפריט שמשמאל כדי לדעת מה השעון העולמי בה.

ערים הנמצאות בקובה